Strukturera din uppsat

En uppsats bör skrivas på ett flytande sätt med varje mening som följer logiskt från den föregående och med lämpliga skyltar för att vägleda läsaren.

En uppsats har vanligtvis följande strukturerade format:

Inledningen
Huvuddelen: en utveckling av frågorna
En slutsats
En lista med referenser över de informationskällor du har använt

Inledningen

Inledningens funktion är helt referat enkelt att introducera ämnet, att förklara hur du förstår frågan och kort beskriva hur du tänker hantera den.

Du kan börja med att definiera väsentliga termer, tillhandahålla ett kort historiskt eller personligt sammanhang om så är lämpligt och / eller genom att förklara varför du tycker att ämnet är viktigt eller intressant.

Håll inledningen kort, helst till ett eller två stycken och håll den kortfattad.

Vissa studenter tycker att det är bäst att skriva en preliminär introduktion när de börjar skriva en uppsats och sedan skriva om den när de har avslutat det första utkastet till sin uppsats. För att skriva en preliminär introduktion, fråga dig själv vad läsaren behöver veta för att följa din efterföljande diskussion.

Andra studenter skriver inledningen efter att de har skrivit huvuduppsatsen i uppsatsen – gör vad som känns rätt för dig och arbetet du skriver.